home
histo
| súčasnnosť | história | | formát PDF - brožúrka |

CHATA CEMENTÁRKA - z histórie

Prepadlé údolie, Malé Karpaty 1951

Chata Cementár bola postavená v rokoch 1951 - 1953 stupavskými dobrovoľníkmi "brigádnicky" v akcii "Z" zamestnancami stupavských Cementární, ako rekreačné centrum pre pracovníkov stupavskej cementárne. Bola to v tom období zmes ludí, ktorých tažko možno zaradiť presne do akýchsi škatuliek.
Oficiálne sa v tom čase nazývali turisti... mali blízky vzťah k tomuto údoliu, pretože väčšina z nich chodievala sem už od svojej mladosti a niektorí v detstve bývali na Medených Hámroch a tu vyrástli. Mali radi prírodu, lyžovanie, jaskyniarstvo, poľovníctvo a mali blízky vzťah k trampingu...

Mená nevypadli z pamäti, ale bolo ich veľa. Predsa však spomeniem aspoň niektorých - boli to rodiny "Hesovcov, Darašovcov, Škrovanovcov, atd." .... | viac nájdete v brožúrke o chate Cementár |